اتیکت پرسنلی در اصفهان

هنگام راه اندازی یک کسب و کار، داشتن اتیکت پرسنلی بسیار ضروری است زیرا به مشتریان شما اجازه می دهند تا به راحتی با کارمندان شما تعامل داشته باشند و فضای راحت تری ایجاد کنند. آنها همچنین می توانند شخصی سازی و سفارشی شوند تا متناسب با نیازهای کسب و کار شما باشند. لوگوها و طرح های رنگی می توانند با زیبایی شناسی کسب و کار خاص شما مطابقت داشته باشند. اتیکت پرسنلی شامل اطلاعات پرسنل شما می باشد شامل عکس، کد پرسنلی، نام، نام خانوادگی و سمت می باشد.اتیکت پرسنلی در اصفهان توسط پینک گرافیک به صورت تخصصی انجام می شود.

انواع اتیکت پرسنلی

اتیکت پرسنلی آلومینیوم فلت بد بدون روکش

یکی از بهترین و شیک ترین جنس اتیکت های پرسنلی است که طرح شما بر روی یک آلومینیوم به صورت باکیفیت و کاملا رنگی چاپ می شود. این اتیکت به دو صورت با روکش کریستالی و بدون روکش ارائه می شود همچنین برای الصاق آن به لباس می توانید از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی آلومینیوم فلت بد بدون روکش

اتیکت آلومینیوم بدون روکش 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سنجاقی 78.000 ت 67.000 ت 61.000 ت 56.000 ت
مگنتی 98.000 ت 87.000 ت 81.000 ت 76.000 ت

اتیکت پرسنلی آلومینیوم فلت بد بدون روکش

یکی از بهترین و شیک ترین جنس اتیکت های پرسنلی است که طرح شما بر روی یک آلومینیوم به صورت باکیفیت و کاملا رنگی چاپ می شود. این اتیکت به دو صورت با روکش کریستالی و بدون روکش ارائه می شود همچنین برای الصاق آن به لباس می توانید از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی آلومینیوم فلت بد بدون روکش

اتیکت آلومینیوم بدون روکش 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سنجاقی 78.000 ت 67.000 ت 61.000 ت 56.000 ت
مگنتی 98.000 ت 87.000 ت 81.000 ت 76.000 ت

اتیکت پرسنلی آلومینیوم فلت بد با روکش

یکی از بهترین و شیک ترین جنس اتیکت های پرسنلی است که طرح شما بر روی یک آلومینیوم به صورت باکیفیت و کاملا رنگی چاپ می شود. این اتیکت به دو صورت با روکش کریستالی و بدون روکش ارائه می شود همچنین برای الصاق آن به لباس می توانید از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی آلومینیوم فلت بد با روکش

اتیکت آلومینیوم باروکش 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سنجاقی 83.000 ت 72.000 ت 66.000 ت 61.000 ت
مگنتی 103.000 ت 92.000 ت 86.000 ت 81.000 ت

اتیکت پرسنلی آلومینیوم فلت بد با روکش

یکی از بهترین و شیک ترین جنس اتیکت های پرسنلی است که طرح شما بر روی یک آلومینیوم به صورت باکیفیت و کاملا رنگی چاپ می شود. این اتیکت به دو صورت با روکش کریستالی و بدون روکش ارائه می شود همچنین برای الصاق آن به لباس می توانید از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی آلومینیوم فلت بد با روکش

اتیکت آلومینیوم باروکش 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سنجاقی 83.000 ت 72.000 ت 66.000 ت 61.000 ت
مگنتی 103.000 ت 92.000 ت 86.000 ت 81.000 ت

اتیکت پرسنلی آلومینیوم سابلیمیشن

این نوع اتیکت طرح شما به صورت تمام رنگی روی آن چاپ می شود. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. برای الصاق آن به لباس می توانید یا از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید.. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی آلومینیوم سابلیمیشن

اتیکت آلومینیوم سابلیمیشن 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سنجاقی 60.000 ت 53.000 ت 48.000 ت 43.000 ت
مگنتی 80.000 ت 73.000 ت 68.000 ت 63.000 ت

اتیکت پرسنلی آلومینیوم سابلیمیشن

این نوع اتیکت طرح شما به صورت تمام رنگی روی آن چاپ می شود. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. برای الصاق آن به لباس می توانید یا از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید.. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی آلومینیوم سابلیمیشن

اتیکت آلومینیوم سابلیمیشن 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سنجاقی 60.000 ت 53.000 ت 48.000 ت 43.000 ت
مگنتی 80.000 ت 73.000 ت 68.000 ت 63.000 ت

اتیکت پرسنلی برنجی بدون روکش

در این نوع اتیکت طرح شما بر روی فلز برنج حکاکی می شود و سپس آبکاری طلایی می شود. باید توجه داشته باشید که طرح شما به صورت تک رنگ مشکی روی این اتیکت ها حک می شود و امکان چاپ عکس بر روی آن وجود ندارد. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. برای الصاق آن به لباس می توانید از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی برنجی بدون روکش

اتیکت برنجی بدون روکش 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 140.000 ت 135.000 ت 132.000 ت 127.000 ت
مگنتی 160.000 ت 155.000 ت 152.000 ت 147.000 ت

اتیکت پرسنلی برنجی بدون روکش

در این نوع اتیکت طرح شما بر روی فلز برنج حکاکی می شود و سپس آبکاری طلایی می شود. باید توجه داشته باشید که طرح شما به صورت تک رنگ مشکی روی این اتیکت ها حک می شود و امکان چاپ عکس بر روی آن وجود ندارد. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. برای الصاق آن به لباس می توانید از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی برنجی بدون روکش

اتیکت برنجی بدون روکش 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 140.000 ت 135.000 ت 132.000 ت 127.000 ت
مگنتی 160.000 ت 155.000 ت 152.000 ت 147.000 ت

اتیکت پرسنلی برنجی با روکش پلی استر

در این نوع اتیکت طرح شما بر روی فلز برنج حکاکی می شود و سپس آبکاری طلایی می شود. باید توجه داشته باشید که طرح شما به صورت تک رنگ مشکی روی این اتیکت ها حک می شود و امکان چاپ عکس بر روی آن وجود ندارد و یک لایه رزین بر روی آن تزریق می شود که علاوه بر جلوه زیبا باعث ماندگاری بیشتر اتیکت می شود. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. برای الصاق آن به لباس می توانید از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی برنجی با روکش پلی استر

اتیکت برنجی با روکش 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 150.000 ت 145.000 ت 142.000 ت 137.000 ت
مگنتی 170.000 ت 165.000 ت 162.000 ت 157.000 ت

اتیکت پرسنلی برنجی با روکش پلی استر

در این نوع اتیکت طرح شما بر روی فلز برنج حکاکی می شود و سپس آبکاری طلایی می شود. باید توجه داشته باشید که طرح شما به صورت تک رنگ مشکی روی این اتیکت ها حک می شود و امکان چاپ عکس بر روی آن وجود ندارد و یک لایه رزین بر روی آن تزریق می شود که علاوه بر جلوه زیبا باعث ماندگاری بیشتر اتیکت می شود. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. برای الصاق آن به لباس می توانید از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی برنجی با روکش پلی استر

اتیکت برنجی با روکش 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 150.000 ت 145.000 ت 142.000 ت 137.000 ت
مگنتی 170.000 ت 165.000 ت 162.000 ت 157.000 ت

اتیکت پرسنلی ژله ای

در این نوع اتیکت طرح شما بر روی جنس پی وی سی به صورت کاملا رنگی چاپ می شود و یک لایه ژله ای روی آن تزریق می شود که باعث زیباتر شدن اتیکت می شود. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. برای الصاق آن به لباس می توانید یا از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید.. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی ژله ای

اتیکت ژله ای 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سنجاقی 69.000 ت 64.000 ت 59.000 ت 54.000 ت
مگنتی 89.000 ت 83.000 ت 79.000 ت 74.000 ت

اتیکت پرسنلی ژله ای

در این نوع اتیکت طرح شما بر روی جنس پی وی سی به صورت کاملا رنگی چاپ می شود و یک لایه ژله ای روی آن تزریق می شود که باعث زیباتر شدن اتیکت می شود. در حالت عادی اتیکت های پرسنلی به صورت مربع یا مستطیل هستند اما شما می توانید این اتیکت ها را با برش خاص هم سفارش دهید. برای الصاق آن به لباس می توانید یا از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید.. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی ژله ای

اتیکت ژله ای 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سنجاقی 69.000 ت 64.000 ت 59.000 ت 54.000 ت
مگنتی 89.000 ت 83.000 ت 79.000 ت 74.000 ت

اتیکت پرسنلی پیکسلی

یکی از به صرفه ترین اتیکت های پرسنلی است که طرح شما به صورت کاملا رنگی روی جنس پی وی سی چاپ می شود و یک طلق روی آن پرس می شود. برای الصاق آن به لباس می توانید یا از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی پیکسلی

اتیکت پیکسلی 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سنجاقی 48.000 ت 41.000 ت 39.000 ت 34.000 ت
مگنتی 58.000 ت 51.000 ت 49.000 ت 44.000 ت

اتیکت پرسنلی پیکسلی

یکی از به صرفه ترین اتیکت های پرسنلی است که طرح شما به صورت کاملا رنگی روی جنس پی وی سی چاپ می شود و یک طلق روی آن پرس می شود. برای الصاق آن به لباس می توانید یا از مگنت یا از سنجاق استفاده کنید. حداقل تعداد سفارش این اتیکت 10 عدد می باشد و زمان تحویل آن یک هفته کاری است.

لیست قیمت اتیکت پرسنلی پیکسلی

اتیکت پیکسلی 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سنجاقی 48.000 ت 41.000 ت 39.000 ت 34.000 ت
مگنتی 58.000 ت 51.000 ت 49.000 ت 44.000 ت

نمونه کارهای اتیکت پرسنلی پینک گرافیک

قیمت اتیکت پرسنلی

قیمت اتیکت پرسنلی به عوامل مختلفی همچون جنس، سایز و تعداد بستگی دارد. فقط کافیست از میان اتیکت های بالا اتیکت پرسنلی و تعداد مدنظر خود را به ما اعلام کنید تا قیمت دقیق آن را به شما اعلام کنیم. برای مشاوره و سفارش اتیکت پرسنلی خود از طریق واتساپ، تلگرام و ایتا با ما در ارتباط باشید.

سایز اتیکت پرسنلی

سایز اتیکت پرسنلی به طور معمول 6در2.5 سانتی متر می باشد اما می توانید سایز آن را بزرگتر یا کوچکتر کنید اما باید توجه داشته باشید که سایز اتیکت پرسنلی ارتباط مستقیمی با قیمت آن دارد. قبل از سفارش اتیکت باید توجه کنید که نباید آن را خیلی بزرگ انتخاب کرد نه خیلی کوچک باید متناسب با اطلاعات شما باشد تا تعادل رعایت شود. اگر نمی دانید چه سایزی مناسب اتیکت پرسنلی شما هست هم اکنون از طریق راه های ارتباطی شما تلگرام، واتساپ یا ایتا به ما اطلاعاتی که میخواهید روی آن ذکر کنید را اعلام کنید تا ما شما را در انتخاب سایز راهنمایی کنیم.

سفارش اتیکت پرستاری

یکی از ضروری ترین شغل هایی که به اتیکت پرسنلی نیاز دارد، شغل پرستاری است که باید برای هر پرستار اعم از سوپروایزر، مسئول بخش، نظافت چی و پرستار یک اتیکت پرسنلی چاپ شود و به لباس آن ها الصاق شود تا مردم در هنگامی که نیاز به یک راهنما دارند از روی اتیکت های پرسنلی سمت را تشخیص دهند و از آن ها راهنمایی بگیرند.

قیمت اتیکت پزشکی

بیمارستان های خصوصی و دولتی می توانند برای پزشکان خود اتیکت های پرسنلی شیک و زیبایی را سفارش دهند تا پزشکان به لباس خود متصل کنند. این کار به بیمارستان شما نظم و اتحاد می دهد و هر زمان هر یک از بیماران خواست می تواند تخصص و اسم پزشک را از روی اتیکت آن بخواند و تشخیص دهد.

اتیکت دانشجویی

دانشگاه های خصوصی یا دولتی برای شناسایی دانشجویان خود از کارت پرسنلی یا اتیکت پرسنلی استفاده می کنند. اتیکت های دانشجویی گزینه ی عالی برای هر محصل می باشد تا به راحتی شناسایی شود. بستگی به مدیر دانشگاه دارد که برای دانشگاه خود از کارت استفاده می کند یا اتیکت. همچنین می توانید از طریق لینک زیر کارت های پرسنلی را مشاهده کنید تا انتخاب راحت تری داشته باشید.

نمونه اتیکت پرسنلی بیمارستان

یکی از مهم ترین مواردی که هر بیمارستانی باید داشته باشد، اتیکت پرسنلی است که باید همه کارکنان بیمارستان آن را داشته باشند تا به راحتی توسط مردم و همکارانشان شناسایی شوند. همچنین این اتیکت ها به پرسنل بیمارستان حس اتحاد و یکنواختی می دهد. برای سفارش اتیکت پرسنلی برای بیمارستان خود هم اکنون سفارش خود را ثبت کنید تا نسبت به رقبا متمایز شوید.اتیکت پرسنلی در اصفهان توسط پینک گرافیک به صورت تخصصی انجام می شود.

طراحی اتیکت پرسنلی

اتیکت پرسنلی، با کیفیت بالا و طبق سلیقه شما طراحی و اجرا می شود. طراحی اتیکت پرسنلی در نرم افزار کورل دراو به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای انجام می شود. برای مشاوره در زمینه طراحی اتیکت پرسنلی برای خود هم اکنون با ما در ارتباط باشید تا نسبت به سایر رقبا متمایز باشید.

اتیکت پرسنلی اصفهان

یک اتیکت پرسنلی به کارمندان کمک می‌کنند تا در دفتر احساس یکی بودن داشته باشند و به طور کلی احساس اتحادیه را به ارمغان می‌آورند. اتیکت های پرسنلی که توسط کارمندان و سفیران برند در نمایشگاه‌ها استفاده می‌شود، به معرفی شرکت به شرکای تجاری بالقوه کمک می‌کند. در سمینارها و کنفرانس های بین الملل، افراد سرشناس از کشورهای مختلف در این رویدادها شرکت می کنند. برگزارکنندگان معمولاً اتیکت ها را تهیه می کنند و در اختیار همه قرار می دهند تا بدون مشکل متمایز شوند. این سازمان به شرکت کنندگان و افراد VIP اجازه می دهد تا به سرعت یکی را از دیگری متمایز کنند. اتیکت پرسنلی در اصفهان به صورت تخصصی توسط پینک گرافیک تولید می شود.

سفارش اتیکت پرسنلی

اتیکت های پرسنلی در محیط‌های کاری، کنفرانس‌ها و رویدادهای دیگر ضروری هستند. هر گونه سردرگمی را برطرف می کند و باعث می شود مشتری به سمت آدم درستی هدایت شود و راهنمایی بهتری از مشاور محصول دریافت کند. پینک گرافیک به صورت تخصصی طراحی و چاپ اتیکت پرسنلی در اصفهان را انجام می دهید. هم اکنون اتیکت پرسنلی شرکت و سازمان خود را سفارش دهید تا نسبت به سایر رقبا متمایز شوید. برای مشاوره وسفارش برای انتخاب بهترین اتیکت پرسنلی برای خود هم اکنون از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشید.

سوالات متداول اتیکت پرسنلی

آیا طرح ما به صورت تمام رنگی روی اتیکت چاپ می شود؟

بله! ما می توانیم کل طرح شما را به صورت تمام رنگی چاپ کنیم.

آیا کارمندان حتما باید اتیکت پرسنلی داشته باشند؟

اکثر شرکت‌ها کارکنان خود را ملزم می‌کنند که همیشه از اتیکت پرسنلی استفاده کنند. اتیکت پرسنلی، مقرون به صرفه ما به دو شکل استاندارد و سفارشی ارائه می شوند، بنابراین شما می توانید بهترین طراحی را که برای شرکت خود انتخاب کنید. بسیاری از کسب‌وکارها همچنین دریافتند که داشتن اتیکت پرسنلی، شناسایی کارمندان را آسان‌تر می‌کند.

تفاوت بین اتیکت های پرسنلی فلزی و پلاستیکی چیست؟

اتیکت های پرسنلی سفارشی با کیفیت بالای ما هم فلزی و هم پلاستیکی هستند. اتیکت های پرسنلی فلزی گران‌تر هستند اما ظاهری حرفه‌ای دارند و دوام بیشتری نسبت به اتیکت های پرسنلی پلاستیکی دارند. پلاستیک برای گزینه ای مقرون به صرفه تر عالی است.

چگونه باید اتیکت پرسنلی سفارش دهیم؟

ما خرید و سفارش را ساده می کنیم! شما می توانید از سایت ما خرید کنید، طرح نشان نام مورد نظر خود را جستجو کنید، اتیکت خود را سفارشی کنید و همه چیز را آنلاین پرداخت کنید! همچنین می توانید سفارش خود را از طریق ایمیل، واتساپ، تلگرام و ایتا برای ما ارسال کنید یا با ما تماس بگیرید.