بج سینه در اصفهان

بج سینه یا نشان سینه یک قطعه کوچک است که لوگو یا برند شرکت شما بر روی آن حک می شود و بر روی کت یا مقنعه الصاق می شود. بج سینه ها را در نمایشگاه ها، همایش ها، سمینارها و جلسات رسمی به لباس خود متصل می کنند. با بج سینه علاوه بر اینکه شرکت شما از دید مشتری سازماندهی شده نشان داده می شود باعث می شود به شخصیت و اعتبار شما رسمیت ببخشد. بج سینه ها در 8 مدل متفاوت قابل سفارش هستند که باتوجه به لوگو خود می توانید بج سینه خود را سفارش دهید همچنین بج سینه در دو نوع پشت سوزنی و پشت مگنتی موجود است.

انواع بج سینه

بج سینه طلایی مات و براق

بج سینه طلایی مات و براق از جنس برنج با آبکاری طلا می باشد که دارای ماندگاری و کیفیت بالایی می باشند. زمینه بج سینه مات و تورفته است و لوگو به صورت براق و برجسته هست. این نوع بج سینه به دو صورت پشت سوزنی و پشت مگنتی قابل سفارش هستند. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه طلایی مات و براق

بج سینه مات وبراق 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 126.000 ت 105.000 ت 85.000 ت 80.000 ت 68.000 ت
مگنتی 146.000 ت 125.000 ت 105.000 ت 100.000 ت 88.000 ت

بج سینه طلایی مات و براق

بج سینه طلایی مات و براق از جنس برنج با آبکاری طلا می باشد که دارای ماندگاری و کیفیت بالایی می باشند. زمینه بج سینه مات و تورفته است و لوگو به صورت براق و برجسته هست. این نوع بج سینه به دو صورت پشت سوزنی و پشت مگنتی قابل سفارش هستند. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه طلایی مات و براق

بج سینه مات وبراق 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 126.000 ت 105.000 ت 85.000 ت 80.000 ت 68.000 ت
مگنتی 146.000 ت 125.000 ت 105.000 ت 100.000 ت 88.000 ت

بج سینه نقره ای مات و براق

بج سینه نقره ای مات و براق از جنس برنج با آبکاری نقره می باشد که دارای ماندگاری و کیفیت بالایی می باشند. زمینه بج سینه مات و تورفته است و لوگو به صورت براق و برجسته هست. این نوع بج سینه به دو صورت پشت سوزنی و پشت مگنتی قابل سفارش هستند. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه نقره ای مات و براق

بج سینه مات وبراق 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 126.000 ت 105.000 ت 85.000 ت 80.000 ت 68.000 ت
مگنتی 146.000 ت 125.000 ت 105.000 ت 100.000 ت 88.000 ت

بج سینه نقره ای مات و براق

بج سینه نقره ای مات و براق از جنس برنج با آبکاری نقره می باشد که دارای ماندگاری و کیفیت بالایی می باشند. زمینه بج سینه مات و تورفته است و لوگو به صورت براق و برجسته هست. این نوع بج سینه به دو صورت پشت سوزنی و پشت مگنتی قابل سفارش هستند. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه نقره ای مات و براق

بج سینه مات وبراق 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 126.000 ت 105.000 ت 85.000 ت 80.000 ت 68.000 ت
مگنتی 146.000 ت 125.000 ت 105.000 ت 100.000 ت 88.000 ت

بج سینه طلایی رنگی

بج سینه طلایی رنگی از جنس برنج با آبکاری طلا می باشد که دارای ماندگاری و کیفیت بالایی می باشند. زمینه بج سینه که تورفته است طبق لوگو و طرح شما رنگ آمیزی می شود و قسمتی از لوگو به صورت براق و برجسته هست. این نوع بج سینه به دو صورت پشت سوزنی و پشت مگنتی قابل سفارش هستند. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه طلایی رنگی

بج سینه طلایی رنگی 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 129.000 ت 108.000 ت 88.000 ت 83.000 ت 71.000 ت
مگنتی 149.000 ت 128.000 ت 108.000 ت 103.000 ت 91.000 ت

بج سینه طلایی رنگی

بج سینه طلایی رنگی از جنس برنج با آبکاری طلا می باشد که دارای ماندگاری و کیفیت بالایی می باشند. زمینه بج سینه که تورفته است طبق لوگو و طرح شما رنگ آمیزی می شود و قسمتی از لوگو به صورت براق و برجسته هست. این نوع بج سینه به دو صورت پشت سوزنی و پشت مگنتی قابل سفارش هستند. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه طلایی رنگی

بج سینه طلایی رنگی 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 129.000 ت 108.000 ت 88.000 ت 83.000 ت 71.000 ت
مگنتی 149.000 ت 128.000 ت 108.000 ت 103.000 ت 91.000 ت

بج سینه نقره ای رنگی

بج سینه نقره ای رنگی از جنس برنج با آبکاری نقره می باشد که دارای ماندگاری و کیفیت بالایی می باشند. زمینه بج سینه که تورفته است طبق لوگو و طرح شما رنگ آمیزی می شود و قسمتی از لوگو به صورت براق و برجسته هست. این نوع بج سینه به دو صورت پشت سوزنی و پشت مگنتی قابل سفارش هستند. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه نقره ای رنگی

بج سینه طلایی رنگی 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 129.000 ت 108.000 ت 88.000 ت 83.000 ت 71.000 ت
مگنتی 149.000 ت 128.000 ت 108.000 ت 103.000 ت 91.000 ت

بج سینه نقره ای رنگی

بج سینه نقره ای رنگی از جنس برنج با آبکاری نقره می باشد که دارای ماندگاری و کیفیت بالایی می باشند. زمینه بج سینه که تورفته است طبق لوگو و طرح شما رنگ آمیزی می شود و قسمتی از لوگو به صورت براق و برجسته هست. این نوع بج سینه به دو صورت پشت سوزنی و پشت مگنتی قابل سفارش هستند. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه نقره ای رنگی

بج سینه طلایی رنگی 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد 200عدد
سوزنی 129.000 ت 108.000 ت 88.000 ت 83.000 ت 71.000 ت
مگنتی 149.000 ت 128.000 ت 108.000 ت 103.000 ت 91.000 ت

بج سینه برش دار نقره ای

این نوع بج سینه مانند بج سینه طلایی و نقره ای مات و براق است با این تفاوت که زمینه لوگو شما حذف می شود و تمام اجزای لوگو به یکدیگر متصل می باشد همچنین یک سوزن یا مگنت پشت آن جهت متصل کردن به لباس تعبیه شده است. ویژگی خاص این لوگو این است که هر لوگویی را نمی توان به صورت برشی تولید کرد زیرا تمام اجزا باید به یکدیگر متصل باشند. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه برش دار نقره ای

بج سینه برش دار 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد
اسیدکاری 108.000 ت 90.000 ت 86.000 ت 77.000 ت
لیزری 124.000 ت 106.000 ت 102.000 ت 93.000 ت

بج سینه برش دار نقره ای

این نوع بج سینه مانند بج سینه طلایی و نقره ای مات و براق است با این تفاوت که زمینه لوگو شما حذف می شود و تمام اجزای لوگو به یکدیگر متصل می باشد همچنین یک سوزن یا مگنت پشت آن جهت متصل کردن به لباس تعبیه شده است. ویژگی خاص این لوگو این است که هر لوگویی را نمی توان به صورت برشی تولید کرد زیرا تمام اجزا باید به یکدیگر متصل باشند. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه برش دار نقره ای

بج سینه برش دار 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد
اسیدکاری 108.000 ت 90.000 ت 86.000 ت 77.000 ت
لیزری 124.000 ت 106.000 ت 102.000 ت 93.000 ت

بج سینه برش دار طلایی

این نوع بج سینه مانند بج سینه طلایی و نقره ای مات و براق است با این تفاوت که زمینه لوگو شما حذف می شود و تمام اجزای لوگو به یکدیگر متصل می باشد همچنین یک سوزن یا مگنت پشت آن جهت متصل کردن به لباس تعبیه شده است. ویژگی خاص این لوگو این است که هر لوگویی را نمی توان به صورت برشی تولید کرد زیرا تمام اجزا باید به یکدیگر متصل باشند. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه برش دار طلایی

بج سینه برش دار 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد
اسیدکاری 108.000 ت 90.000 ت 86.000 ت 77.000 ت
لیزری 124.000 ت 106.000 ت 102.000 ت 93.000 ت

بج سینه برش دار طلایی

این نوع بج سینه مانند بج سینه طلایی و نقره ای مات و براق است با این تفاوت که زمینه لوگو شما حذف می شود و تمام اجزای لوگو به یکدیگر متصل می باشد همچنین یک سوزن یا مگنت پشت آن جهت متصل کردن به لباس تعبیه شده است. ویژگی خاص این لوگو این است که هر لوگویی را نمی توان به صورت برشی تولید کرد زیرا تمام اجزا باید به یکدیگر متصل باشند. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه برش دار طلایی

بج سینه برش دار 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد
اسیدکاری 108.000 ت 90.000 ت 86.000 ت 77.000 ت
لیزری 124.000 ت 106.000 ت 102.000 ت 93.000 ت

بج سینه پلی استر

از خاص ترین نوع بج سینه است که می تواند به صورت طلایی یا نقره ای و مات و براق و رنگی تولید شود که یک لایه رزین بر روی آن جهت زیباتر کردن و بالابردن ماندگاری بج سینه روی آن قرار می گیرد. این بج سینه را می توانید به دو صورت پشت سوزنی و پشت مگنتی سفارش دهید. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه پلی استر

بج سینه پلی استر 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد
سوزنی 153.000 ت 110.000 ت 95.000 ت 92.000 ت
مگنتی 173.000 ت 130.000 ت 115.000 ت 110.000 ت

بج سینه پلی استر

از خاص ترین نوع بج سینه است که می تواند به صورت طلایی یا نقره ای و مات و براق و رنگی تولید شود که یک لایه رزین بر روی آن جهت زیباتر کردن و بالابردن ماندگاری بج سینه روی آن قرار می گیرد. این بج سینه را می توانید به دو صورت پشت سوزنی و پشت مگنتی سفارش دهید. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه پلی استر

بج سینه پلی استر 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد
سوزنی 108.000 ت 90.000 ت 88.000 ت 85.000 ت
مگنتی 123.000 ت 105.000 ت 103.000 ت 100.000 ت

بج سینه آلومینیوم فلت بد بدون روکش

جدیدترین نوع بج سینه که بسیار پرطرفدار می باشد می توان به بج سینه آلومینیوم فلت بد اشاره کرد که طرح شما به صورت تمام رنگی و کیفیت بالا روی آلومینیوم چاپ می شود. این بج سینه را می توانید به صورت پشت مگنتی سفارش دهید. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه آلومینیوم فلت بد بدون روکش

بج سینه آلومینیوم 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد
مگنتی 103.000 ت 78.000 ت 76.000 ت 73.000 ت

بج سینه آلومینیوم فلت بد بدون روکش

جدیدترین نوع بج سینه که بسیار پرطرفدار می باشد می توان به بج سینه آلومینیوم فلت بد اشاره کرد که طرح شما به صورت تمام رنگی و کیفیت بالا روی آلومینیوم چاپ می شود. این بج سینه را می توانید به صورت پشت مگنتی سفارش دهید. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه آلومینیوم فلت بد بدون روکش

بج سینه آلومینیوم 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد
مگنتی 103.000 ت 78.000 ت 76.000 ت 73.000 ت

بج سینه آلومینیوم فلت بد با روکش پلی استر

جدیدترین نوع بج سینه که بسیار پرطرفدار می باشد می توان به بج سینه آلومینیوم فلت بد اشاره کرد که طرح شما به صورت تمام رنگی و کیفیت بالا روی آلومینیوم چاپ می شود و با یک لایه رزین پوشانده می شود که علاوه بر اینکه به بج سینه زیبایی خاصی میدهد باعث می شود ماندگاری بج سینه بیشتر شود. این بج سینه را می توانید به صورت پشت مگنتی سفارش دهید. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه آلومینیوم فلت بد با روکش پلی استر

بج سینه آلومینیوم 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد
مگنتی 110.000 ت 85.000 ت 83.000 ت 80.000 ت

بج سینه آلومینیوم فلت بد با روکش پلی استر

جدیدترین نوع بج سینه که بسیار پرطرفدار می باشد می توان به بج سینه آلومینیوم فلت بد اشاره کرد که طرح شما به صورت تمام رنگی و کیفیت بالا روی آلومینیوم چاپ می شود و با یک لایه رزین پوشانده می شود که علاوه بر اینکه به بج سینه زیبایی خاصی میدهد باعث می شود ماندگاری بج سینه بیشتر شود. این بج سینه را می توانید به صورت پشت مگنتی سفارش دهید. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 8 الی 10روزکاری است.

لیست قیمت بج سینه آلومینیوم فلت بد با روکش پلی استر

بج سینه آلومینیوم 5عدد 10الی20عدد 30الی50عدد 60الی100عدد
مگنتی 110.000 ت 85.000 ت 83.000 ت 80.000 ت

6.

بج سینه مولتی استایل

این نوع بج سینه در دو رنگ طلایی و نقره ای ارائه می شود و لوگو شما به صورت تک رنگ مشکی بر روی آن لیزر می شود. جنس این بج سینه ها pvc می باشد که فقط به صورت پشت مگنت ارائه می شود. اگر برای دریافت بج سینه خود عجله دارید این نوع بهترین گزینه است. همچنین در سفارش بج سینه هیچگونه محدودیت برش و سایز نداریم. حداقل تعداد سفارش بج سینه 5 عدد می باشد و زمان تحویل آن 1 الی 2روزکاری است.

نمونه کارهای بج سینه پینک گرافیک

بج سینه نمایشگاه

برای شرکت در نمایشگاه باید بهترین خود را به مشتریان نشان دهید اعم از فرم لباس پوشیدن، طراحی غرفه، کاتالوگ محصولات و ارائه محصولات در غرفه نمایشگاهی. بنابراین بج سینه بهترین گزینه است زیرا علاوه بر اینکه کارمندان شما را سازماندهی شده و یکپارچه نشان می دهد، باعث می شود زیبایی شگفت انگیزی به غرفه شما بدهد.بج سینه ها به دلیل اینکه از جنس باکیفیت عالی تولید می شوند و ماندگاری بالایی دارند می توانید آن را به صورت روزمره و سالانه استفاده کنید و خواهید دید که به هیچ عنوان افت کیفیت ندارد. بج سینه در اصفهان به صورت تخصصی توسط پینک گرافیک انجام می شود.

بج سینه سازمانی

سازمان ها و ادارات برای یکپارچه نشان دادن خود از بج سینه استفاده می کنند که این بج سینه ها شامل لوگو آن سازمان می باشد و کارمندان به کت یا مقنعه خود متصل می کنند. جنس این بج سینه ها از برنج می باشد که دارای بالاترین کیفیت با ماندگاری بالا می باشد که در طولانی مدت به هیچ عنوان تغییر رنگ نمی دهد.

بج کت

بج یا اتیکت که در نمایشگاه، سمینار، همایش یا یک جلسه مهم به کت متصل می شود شامل لوگو مجموعه شما می باشد که علاوه بر اینکه استایل شما را زیباتر می کند باعث می شود در دید مشتری رتبه شما در میان رقبا بالاتر باشد. ساخت بج سینه در اصفهان به صورت تخصصی توسط پینک گرافیک انجام می شود.

بج اسم

اشخاصی که به صورت خصوصی کار می کنند و احتیاج دارند استایل خود را تکمیل کنند یک بج سینه با اسم خودشان می تواند بهترین گزینه برای هر شخص باشد. شما می توانید با طراحی یک اسم خاص علاوه بر اینکه آن را در کارهای چاپی خود استفاده کنید آن را به کت یا مانتو خود متصل کنید و در جامعه با آن حضور یابید. این بج های اسم شما را خاص تر از بقیه رقبا می کند. در زمینه طراحی اسم می توانید از طراحان ما برای طراحی لوگو اسم خودتان راهنمایی بگیرید. ما بهترین ها را برای شما طراحی میکنیم. بج سینه در اصفهان را به پینک گرافیک سفارش دهید تا بهترین ها را به شما ارائه دهد.

بج فلزی

بج سینه از جنس برنجی می باشد که آبکاری طلا یا نقرع می شود. این نوع بج ها دارای کیفیت بالایی می باشد و می توانید سالیان زیادی از آن ها استفاده کنید. برای شرکت در یک جلسه مهم یا نمایشگاه یا سمینار داشتن یک بج می تواند معرف شما در هر جایی باشد. بهترین کیفیت و طراحی رو برای خود انتخاب کنید. پینک گرافیک ارائه دهنده انواع بج سینه در اصفهان می باشد.

ساخت بج فوری در اصفهان

اگر یک جلسه یا نمایشگاه مهم دارید با ما تماس بگیرید و زمان مقرر را اعلام کنید تا به شما اطلاع دهیم که در زمان موردن نظر شما بج قابل تحویل هست یا خیر. بج سینه در اصفهان توسط پینک گرافیک به صورت تخصصی انجام می شود.

سوالات متداول ساخت بج سینه

برای ساخت بج سینه چه فایلی ارائه بدم؟

برای تولید بج سینه باید فایل کورل یا ایلاستریتور به ما ارائه دهید در غیراینصورت لوگو خود را برای ما ارسال کنید تا هزینه طراحی آن به شما اعلام گردد.

طراحی بج سینه چگونه است؟

طراحی بج سینه توسط نرم افزار برداری کورل انجام می شود که بسیار تخصصی است. پینک گرافیک با داشتن طراحان حرفه ای شما را در امر طراحی بج سینه راهنمایی می کند.

چگونه باید بج سینه را سفارش بدهم؟

ابتدا طرح و لوگو خود را برای ما از طریق راه های ارتباطی ارسال کنید تا طراحان ما هزینه طراحی بج سینه را به شما اعلام کنند بعد از واریزی شما، چند طرح مختلف بج سینه برای شما طراحی می شود و برایتان ارسال می شود تا از بین آن ها انتخاب کنید بعد از انتخاب طرح موردپسند خود 5 سایز بج سینه به شما اعلام می شود که از بین آن ها سایز بج سینه موردنظر خود را انتخاب کنید و سپس تایید دهید. بعد از تایید شما، بج سینه تولید می شود.

زمان تحویل بج سینه چند روز می باشد؟

بج سینه های برنجی 8 الی 10روزکاری زمان تحویل آن ها است اما اگر عجله دارید می توانید بج سینه مولتی سفارش دهید که زمان تحویل آن 1 الی 2 روزکاری می باشد.

حداقل تعداد سفارش بج سینه چقدر است؟

حداقل تعداد سفارش بج سینه یک عدد است اما به صرفه نیست. برای شرکت ها به صرفه ترین حالت ممکن حداقل 10 عدد است.

بج سینه سوزنی بهتر است یا مگنتی؟

همیشه سوال مشتریان این است که بج سینه پشت سوزنی بهتره یا پشت مگنتی؟ بج سینه مگنتی برای لباس های با ضخامت بالا مناسب نیست زیرا خاصیت آهنربایی خود را از دست می دهد بنابراین برای مقنعه با لباس های نازک مناسب است اما بج سینه سوزنی هیچ یک از این مشکلات را ندارد و بر روی هر لباسی با هر ضخامت و جنسی قابل استفاده است.

آیا امکان اختلاف رنگ فایل طراحی با بج سینه وجود دارد؟

بله زیرا رنگ بج سینه ها به صورت دستی ساخته و رنگ می شوند و امکان اختلاف رنگ 15 الی 20 درصد وجود دارد.

آیا بج سینه ها دارای بسته بندی می باشد؟

هر عدد از بج سینه ها درون یک جعبه کوچک و شیک به شما ارائه می شود تا بج سینه ها آسیب نبینند.